Rubber Gel Mask


러버겔시리즈_팝업광고_작업중.jpg

   하루동안 보이지 않습니다      
  Lip Tint


틴트시리즈_팝업광고_작업중.jpg

   하루동안 보이지 않습니다      
  Petal Mg:gel Mask


페탈엠지겔시리즈_팝업광고_작업중.jpg

   하루동안 보이지 않습니다      
  Micro Fill Patch


니들시리즈_팝업광고_작업중.jpg

   하루동안 보이지 않습니다      

地址

首尔办公室

 • 地址首市江南永大路71弄22 迪威大厦
 • 电话+82-2-566-6173
 • 传真+82-2-566-6174

平泽工厂

 • 地址 韩国 京畿道 平泽市 茅谷洞 446-3 (产团路30)
 • 电话+82-31-665-3828
 • 传真+82-31-647-3499

华城第一工厂

 • 地址 韩国 京畿道 华城市 杨干面 松山里 237-2(草绿路 757)
 • 电话+82-31-354-3828
 • 传真+82-31-354-3823

华城第二工厂

 • 地址 韩国 京畿道 华城市 正南面 贵来里 536-3(内乡路 240-25)
 • 电话82-31-352-6385
 • 传真82-31-352-6408